UZMANLARA YÖNELİK

EĞİTİMLER VE SÜPERVİZYON

 

      Süpervizyon ve Danışmanlık:

  • Aile danışmanlığı, bağlanma, oyun terapisi ve filial terapi konularında yüz yüze ya da çevrimiçi süpervizyon görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. 

  • Çalışmalar hakkında sorularınızı 

filiz.filizcetin@gmail.com

adresine gönderebilirsiniz. 

Çocuk ve ailelerle çalışan meslektaşlara yönelik, oyun terapisi konusunda atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenmektedir.​ Çalışmalar Uluslararası Oyun Terapisi Derneği'nin onayladığı, kurucusu Dr. Rise VanFleet olan Family Enchancement & Play Therapy Merkezi ile işbirliği içinde yürütülür. Bu merkezin sertifikalı oyun terapisti ve filial terapi eğitmeni Filiz Çetin tarafından verilen eğitimler teori ışığında uygulama ağırlıklıdır.  

    Gelecek Eğitimler

  • ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

     1. GRUP: 8 OCAK- 27 NİSAN 2022 (Kayıtlar doldu)

     2. GRUP: 22 OCAK - 3 MAYIS 2022 (Kayıtlar doldu)

      Bekleme listesine dahil olmak için iletişime                             geçebilirsiniz.

  • YOĞUNLAŞTIRILMIŞ FİLİAL TERAPİ EĞİTİMİ VE SÜPERVİZYONU​​: 

        12 MAYIS- 3 AĞUSTOS 2022​​

     

      Daha fazla bilgi için: oyunterapileri.com