top of page

 

 

Uluslararası Sertifikalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi uygulayıcısı, eğitmeni ve süpervizörüdür.

Yirmi yılı aşan mesleki deneyimiyle çocuklara, ergenlere ve ailelere psikolojik danışmanlık yapmaktadır.

Ailelerle kurduğu güvenli terapötik ilişki, yaptığı çalışmaların temelini oluşturur.

                                                           Uzm. Psikolojik Danışman Filiz Çetin, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve                                                                                   Psikolojik Danışmanlık Programını tamamladıktan sonra, 1999 yılında aynı üniversite ve                                                                             bölümde “Çocuklarda Sosyal Beceriler” konusu üzerine hazırladığı tez ile uzmanlık                                                                                   derecesini aldı.

 

                                                            2000 yılından beri duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklar, ergenler ve aileleri ile                                                                          çalışmaktadır. Ayrıca 0-6 yaş dönemi çocukların psikolojik gelişim takibini yapmaktadır. 

                                                            Kurucusu olduğu danışmanlık merkezinde, çocuk  ve ailelerle yaptığı çalışmalarda başlıca

                                                            oyun  terapisi, filial terapi, EMDR, kinestetik hikaye anlatma ve aile danışmanlığı yöntemlerini 

                                                            kullanmaktadır.   

                                                         

                                                            “Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler ve Grup Eğitimi” kitabının                                                                            yazarlarındandır. 2003 yılında bu çalışması YÖRET Vakfı tarafından ödüllendirildi. Diğer                                                                               yayınları arasında oyun terapisti ve filial terapist Dr. Rise VanFleet’in “A Parent’s Handbook of                                                                  Filial Therapy” adlı kitabının Türkçe çevirisi “Anne Babalar için Filial Oyun Terapisi El                                                                              Kitabı” bulunmaktadır."Çocuk Merkezli Oyun Terapisi" kitabının  önsözünü yazarak Türkçe                                                                        çevirisinin hazırlanmasında destek vermiştir. Rise Van Fleet ile birlikte Terapötik Oyun ve Oyun Terapisi Uluslararası El Kitabı (Routledge International Handbook of Play, Therapeutic Play and Play Therapy, 2021) kitabında yaptığı Filial Terapi çalışmalarını ve yürüttüğü eğitim programını anlatan bir bölüm yazmıştır.

     Londra’da York Universitesi’nin yönlendirilmemiş oyun terapisi, Dr. Rise VanFleet’in filial terapi ve Chicago Theraplay                   Ensititüsü’ nün theraplay eğitimlerini almıştır. Bunun dışında, Uluslararası Oyun Terapisine (APT) bağlı olarak yönlendirilmiş           oyun terapisi, bağlanma temelli oyun terapisi, kum tepsisi vb. gibi oyun terapisinin farklı birçok modelini içeren çalışmalara             katılmıştır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitimlerini vermiş ve uygulama çalışmalarını         yürütmüştür. 2009 senesinde İrlanda’da Dr. Rise VanFleet ile yürüttüğü filial terapi eğitim gruplarının sonunda “Filial Terapi           Eğitmeni” sertifikasını alarak Türkiye'deki ilk Filial Terapi eğitmeni ve süpervizörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

     2011 yılında  ABD’nin oyun terapisi konusunda uzmanlaşmış en önemli kuruluşlarından olan Family Enhancement & Play                 Therapy  tarafından filial terapi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödül almıştır ve ortaklaşa Uluslararası Filial         

     Terapi  Eğitimi Sertifika Programını İstanbul'da yürütmektedir. Uluslararası Filial Terapi Profesyonel Eğitim Enstitüsü'nün             

      (IIFTPE) kurul üyesidir. 

    Dr. Janet Courtney'in geliştirdiği Gelişimsel Oyun & Bağlanma Terapileri ve Oyun® Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

    Bu çalışmaların sonunda sertifikalı Oyun®Terapisi- Kinestetik Hikaye Anlatma® Uygulayıcısı olarak erken çocukluk                    dönemine ait ilişki, bağlanma ve duygusal alandaki sorunlarla çalışmaktadır. Bu yöntemi kullanarak çocuklar için yazdığı Anya        Yayınlarından çıkan 'Meraklı Dandella'nın Şarkısı' isimli bir hikaye kitabı vardır. Kinestetik Hikaye Anlatma yöntemi ile yazılan      Türkiye'deki ilk kitaptır.

    2018 - 2020 yılları arasında Hollanda'da beden psikoterapisti Marianne Bentzen tarafından verilen 'Beden ve zihin ilişkisi ve          "Nöroafektif Kişilik Gelişimi" sertifika programını tamamlayarak çalışmalarını ilişkisel nörobilim üzerinde                                      yoğunlaştırmaktadır. Sinirbilim alanında doktora programına devam etmektedir.

         

bottom of page